โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เข้าสู่หน้าหลัก