โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

              

                        ขยายโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 

   บุคลากรสู่มาตรฐาน        ประสานบริการชุมชน

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.09 KB