สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document ปกสรุปแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.45 KB
Adobe Acrobat Document คำนำ+สารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.56 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่2-4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.22 KB
Adobe Acrobat Document สรุปโครงการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB