การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document บันทึกกำหนดราคากลาง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.45 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกรายงานตรวจรับพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.44 KB
Adobe Acrobat Document ใบตรวจรับพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.06 KB