ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 27 มกราคม 2535
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  ตั้งอยู่  เลขที่  108  หมู่  8  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่รวม  37  ไร่  ตั้งอยู่โคกสาธารณหนองแวงฮี  กลุ่มเครือข่าย  พัฒนาการศึกษาช่วงชั้นที่  4  รหัสไปรษณีย์  46000  โทรศัพท์ 043-801134   e-mail  jpw 2539 @hotmail.com