โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวไพลิน ชิณเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1