โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน

นายอิสระ ศิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน

นางสาวไพลิน ชินเทศ
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.3

นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0