คณะผู้บริหาร

นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา