โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโกวิทย์ เฉิดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1