โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพงษ์ สมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ จิตจักร
พนักงานราชการ

นางสาวอรทัย ธารแผ้ว
ครูผู้ช่วย