โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพงษ์ สมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ จิตจักร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรทัย ธารแผ้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2