ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 2562
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน  ในปีนี้ ผู้เข้าสมัครได้ทำ  Video หาเสืยง ผ่าน Youtube   และการลงคะแนนเสียงผ่าน Smart Phone  ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีนี้ผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่  นายบุรธัช  การรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
เข้าคูหากาคนที่ใช่
ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหา
ผู้สมัคร
หน้าตาแอป
เข้าคูหา กดเลือก ผ่าน SmartPhone
นักเรียนดูการหาเสียงผ่าน Youtube โดยแสกน QR-Code
การเลือกแบบออนไลน์
เลือกตั้งโดยใช้ SmartPhone
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,22:21   อ่าน 183 ครั้ง