ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู13 มิ.ย.2562
มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561
มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561
มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี(การแข่งขันเการสร้าง Webpage)
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(การแข่งขันเครื่องบนพลังยาง ประเภทบินนาน)
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยียมในแต่ละระดับชั้น
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:07   อ่าน 401 ครั้ง