ภาพกิจกรรม
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดอนจาน ต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 15 ส.ค. 2562
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดอนจาน จัดอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดอนจาน ต้านยาเสพติด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม โดยมีนายบุญเลี้ยง การรัตน์  นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาจำปา เป็นประธานในพิธี 
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,15:36   อ่าน 216 ครั้ง