ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2464  ในวันที่ 28  พฤษภาคม 2564   พร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยผ่านการประเมิน TSC ใน  ระดับสีเขียว มีการวางมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด  แบ่งส่วนนักเรียน  ผู้ปกครองตามห้องเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19    
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,12:16   อ่าน 559 ครั้ง