ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2564
    วันจันทร์ ที 31 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จัดทำโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Edmodo เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ e-Learning  โดยคุณครูพลกฤษณ์  รินทรึก วิทยากรแกนนำจาก สสวท. ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู ถึงแม้โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบ  ON-SITE  แต่เป็นการพัฒนาครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,22:58   อ่าน 219 ครั้ง