ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    วัน ศุกร์ ที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๔  โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  รวมทั้งแจ้งนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการทั้งการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ปรับปรุงโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,13:43   อ่าน 272 ครั้ง