ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 7 มิถุนายน 2564
    วัน จันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อ Covid-19  นำโดยท่านรองฯ ปริญญา  จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ศน.ศิริพร  วรรณหอม   ศน.ไวยวิทย์  มูลทรัพย์  เข้าเยี่ยมชั้นเรียน  พบปะนักเรียน  พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากโรค Covid-19 

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,13:47   อ่าน 305 ครั้ง