ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน
วันศุกร์  ที่ 11  มิถุนายน 2564  โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  ได้ทำกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน  ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าสมัครประธานสภานักเรียนจำนวน 3 คน  ผลการเลือกตั้ง  นายภาณุพงศ์  สุระมรรคา  นักเรียนชั้น ม.6  ได้เป็นประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2564    
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,08:29   อ่าน 466 ครั้ง