ภาพกิจกรรม
ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน บกพร่องทางการเรียนรู้ 14 มิถุนายน 2564
    วัน จันทร์  ที่ 14 มิถุนายน 2564  โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  ได้จัดประชุมผู้ปกครอง  นักเรียนกลุ่มพิเศษที่มีปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โดยร่วมอภิปรายหาสาเหตุและวางแนวทางในการแก้ปัญหา  นำโดยผู้อำนวยการ  เมืองมนต์  โสภารีย์  คุณครูพลกฤษณ์ รินทรึก หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูรัตนา  ภารสงัด  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  และคุณครูศิริพรรณ  โชติชื่น ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1  และได้มอบชุดฝึกและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอ่านเขียน ให้กับผู้ปกครองเพื่อนำเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาผู้เรียน 

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,08:33   อ่าน 387 ครั้ง