ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการ จปค.ให้เลือก
เปิดรับสมัคร
นักเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย  ( โครงการ จปค. ให้ทางเลือก )
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556    วันที่  16   พ.ค. 2556 - 15  ก.ย. 2556
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 พ.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2556
วิธีการสมัคร
  นักเรียนผู้ที่สนใจ  มาสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ  คือ วันจันทร์ -  วันศุกร์   เวลา 09.00 - 15.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ
 

หลักฐานการรับสมัคร

1 เอกสาร หลักฐานแสดงการย้ายออกจากโรงเรียนเดิม

2 ใบแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ฉบับ

4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5  นิ้ว จำนวน 3 รูป

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2556,18:55   อ่าน 4436 ครั้ง