ข่าวประชาสัมพันธ์
25 พฤศจิกายน 2564 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
10 พฤศจิกายน 2564 อบรมทำ วPA
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
3 พฤศจิกายน 2564 รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนจาก สพม.กาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
2 พฤศจิกายน 2564 นำนักเรียนฉีดวัคซีน Fz เข็มที่ 2
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
19 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
18 ตุลาคม 2564 ทำความสะอาดโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
12 ตุลาคม 2564 นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรก
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
28 กันยายน 2564 งานเกษียณนักการ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 64
15 มิ.ย. 64 นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
14 มิ.ย.64 ประชุมผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
11 มิ.ย.64 เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
11 มิ.ย.64 คณะครูรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก Astrazenega
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
7 มิ.ย.64 รับการนิเทศก่อนการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์ Covid19
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
31 พ.ค.64 คณะครูอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
28 พ.ค.64 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ขอเชิญร่วมงานต้อนรับท่านผู้อำนวยการ เมืองมนต์ โสภารีย์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
วารสารประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.5
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 62