ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาเขต 24 ศิลปะ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2557,11:07   อ่าน 819 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 เมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดารุณี ภูดานุ เด็กชายเศกศักดิ์ ระวิเวท
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2557,10:53   อ่าน 832 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (ตัวแทนแข่งระดับชาติ)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดารุณี ภูดานุ เด็กชายเศกศักดิ์ ระวิเวท
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2555,12:27   อ่าน 886 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันชนะเลิศอัดับ 1 ประเภทกีฬาหมากฮอส ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ชื่อนักเรียน : นายอภิชาติ ภารสำเร็จ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2554,12:51   อ่าน 831 ครั้ง