โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัตรา ผลละออ (ปุ๋มปิ๋ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 9
อีเมล์ : flower_poom@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย จ.มุกดาหาร
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.ค. 2559,10:51 น.   หมายเลขไอพี : 1.1.130.213


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล