โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 7 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุภัตรา ผลละออ (ปุ๋มปิ๋ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 9
ที่อยู่ : Donchan
เบอร์มือถือ : 0850081663
อีเมล์ : Phonlaor31@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย นามเดช (หนูแอ้ด)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 130หมู่18บ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เบอร์มือถือ : 0896754912
อีเมล์ : 1ruethai.n@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัตรา ผลละออ (ปุ๋มปิ๋ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 75ม.9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0850081663
อีเมล์ : flower_poom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิรดี พันธ์ผาด (วิว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 37 หมู่3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัด หาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0875441164
อีเมล์ : 2view2@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประกาย มาตรพร (แจ๋ว)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านโนนกกจิก ต.ดงพยุง
เบอร์มือถือ : 07553151911
อีเมล์ : Prakai.4343@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎา ขามกุล (ดา)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่1 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0854552405
อีเมล์ : nooda1314@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัฐพงษ์ กิ่งโพธิ์ (นัท)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0833322718
อีเมล์ : nataeh.nad@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม