รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย นามเดช (หนูแอ้ด)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 9
อีเมล์ : 1ruethai.n@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ฟาร์มกรุงไทยจำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานชั่งรถ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 615หมู่5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.ค. 2559,11:38 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.142.27


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล